ул. "Христо Ботев" 82, тел. 0973/ 80658, 80744, 80753 (на кораба)

Национален музей ПАРАХОД "РАДЕЦКИ" е създаден с Разпореждане № 9 на Бюрото на Министерския съвет от 16.03.1982 година.
Музеят събира, обработва и популяризира исторически сведения и документи, свързани с формирането на Ботевата чета, десанта й на козлодуйския бряг, героичния й подвиг, признателността на българския народ към безсмъртното й дело и възстановяването на легендарния параход "Радецки".
Съвместно с фондация "Спасение за парахода "Радецки"- гр. Козлодуй, музеят се грижи за съхраняването на националната светиня и за цялостното състояние на мемориалния комплекс "Козлодуйски бряг".
Първите предстоящи задачи на музея и фондацията са ремонтът на парахода и изграждането на музейна експозиция, съответстваща на подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Банкова сметка - 3018444508 - банка "Биохим", клон Козлодуй
Банков код - 66096608
БИН - 7302000003
Данъчен № - 1222020553
Булстат - серия Ю, 106043080

ФОНДАЦИЯ "СПАСЕНИЕ ЗА ПАРАХОДА "РАДЕЦКИ"

Фондация "Спасение за парахода "Радецки" е инициатива на строители на парахода "Радецки" и е регистрирана съгласно българското законодателство.
Програмата на фондацията е насочена към запазване на българската светиня, с която Христо Ботев и неговата чета слизат на историческия козлодуйски бряг и увековечават своя подвиг с геройската си гибел за освобождението на България от турско робство.
Успоредно с това сме си поставили като цел преустройството на Ботевия парк в Детски мемориален комплекс и изграждането на паметник на капитана на парахода Дагоберт Енглендер в тясното сътрудничество с НМП "Радецки" и с община Козлодуй, като разчитаме на помощта на всички родолюбци в страната и чужбина за подпомагане със средства.
Убедени сме, че извършеното от 1 200 000 български деца през 1964-1966 г.- възстановяването на парахода "Радецки" с доброволен труд, ще намери своето продължение сега.
Българи от България, Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия, Вие, в чиито вени тече българска кръв, а по сърце сте и Ботеви поклонници,
да съхраним своята история, за да приемем нашето бъдеще достойно и с чест!

Набирателна сметка:
Българска пощенска банка - клон Враца
Банков код - 92079446
Банкова сметка в лева - 1080154515
Банкова сметка в USD - 1180154519
Банкова сметка В DEM - 1280154512
Тел. 0973/ 2782 - гр. Козлодуй